Các điều khoản và điều kiện

Giới thiệu

ModRadar.net là sân chơi lý tưởng dành cho mọi tín đồ của game mobile. Đến với chúng tôi, bạn có thể tìm thấy, tải xuống và truy cập tất cả các các trò chơi yêu thích của mình tại trang web này. Và để trải nghiệm của bạn tại sân chơi của chúng tôi trở nên thú vị, an toàn và không bị gián đoạn, thì bạn nên xem xét các quy tắc dành cho tất cả những người chơi tham gia sẽ được nêu ra ngay sau đây.

Điều khoản

ModRadar.net là một nền tảng trực tuyến nơi bạn có thể tìm kiếm hàng loạt file APK / MOD / Premium trò chơi và ứng dụng miễn phí, chất lượng cao cho các thiết bị Android.

Khi truy cập trang web này, bạn phải tuân thủ các chính sách được quy định trên trang web của chúng tôi, bao gồm cả chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Quyền lợi của bạn

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc logo nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của ModRadar. Do đó, chỉ có chủ sở hữu nội dung mới chịu trách nhiệm về nội dung này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không. Chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng.

Một trong những lý do hợp lý nhất là nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi nhất định phải xem xét tất cả các nội dung, vì vậy đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, bạn có thể nhận được các thông báo dịch vụ cụ thể, quản trị và các thông tin khác. Nếu không muốn, bạn có thể từ chối nhận những tin nhắn này.

Một số Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên thiết bị di động. Không sử dụng Dịch vụ để bạn bị phân tâm và ngăn cản bạn tuân thủ luật an toàn hoặc giao thông.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Mặc dù chúng tôi sẽ nhớ bạn, và những người khác nữa.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Chính sách Bảo mật của chúng tôi phân tích và giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng ModRadar có thể sử dụng dữ liệu đó theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho APKMODY (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh, truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm phục vụ các mục đích có giới hạn như điều hành, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email), vì vậy chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm được cá nhân hóa, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh, cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này xảy ra khi nội dung được gửi, nhận hoặc lưu trữ.

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi hy vọng rằng những gì chúng tôi cung cấp có thể đáp ứng ý thích của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hứa với bạn một số điều về dịch vụ của chúng tôi, trừ khi được cung cấp rõ ràng trong các điều khoản hoặc phần bổ sung này.

Một số khu vực pháp lý nhất định được cung cấp các bảo đảm nhất định, chẳng hạn như bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm.

Chúng tôi là những người tạo ra sân chơi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào do người dùng đăng tải.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tải xuống nội dung từ dịch vụ của chúng tôi.

Các điều khoản có thể thay đổi

Các điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và chúng tôi có quyền làm như vậy. Và bạn sẽ phải đồng ý với những thay đổi của chúng tôi để tiếp tục sử dụng nó.