Về chúng tôi

ModRadar là một trang web dành cho những người yêu thích mod.

ModRadar không tạo ra các bản mod và tất cả các bản mod đều đến từ internet. Bạn có thể tải xuống hàng triệu bản app & game mod dành cho android tại đây. Và chúng tôi sẽ thêm nhiều app và game mod hơn.

Giữ cho tất cả các bản mod trên ModRadar hoạt động 100% là mục tiêu của chúng tôi. Làm thế nào để đạt được mục tiêu này? Chúng tôi sẽ cung cấp số lượng lớn app & game mod để người dùng thử nghiệm. Sau đó, chúng tôi chọn ra những bản mod hoạt động tốt nhất. Chúng tôi cũng sẽ đánh dấu những phản hồi của người dùng về mod này, để từ đó giúp người dùng của chúng tôi chọn ra những mod tốt nhất.

Sứ mệnh của chúng tôi là giữ cho bản mod của chúng tôi hoạt động 100%. Vì vậy, chúng tôi cần nhiều người dùng giúp chúng tôi kiểm tra bản mod của mình.

ModRadar là nơi tốt nhất cho người yêu thích mod! Chào mừng!